Dobrý den,
všimli jsme si, že používáte webový prohlížeč Internet Explorer. Tento prohlížeč již není podporován Microsoftem ani webovými aplikacemi třetích stran. Z bezpečnostních důvodů a v zájmu hladkého chodu Hudební banky doporučujeme použít jiný prohlížeč.
  • Doporučujeme používat následující internetové prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera nebo Safari.
  • V případě, že máte nainstalován pouze Internet Explorer, doporučujeme stáhnout a používat Google Chrome nebo Microsoft Edge.
  • V případě, že vám zaměstnavatel neumožňuje instalovat nový software, nebo nevíte jak na to, obraťte se na svého technického správce.
Máte otázky? Ozvěte se nám prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.

email: hudebnibanka@studiofontana.com
tel: +420 266 711 432


Hello,
we've noticed that you're using Internet Explorer web browser. This browser is no longer supported by Microsoft or third-party web applications. For security reasons and in the interest of the smooth running of the Music Bank, we recommend you using a different browser.
  • We recommend you these internet browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera or Safari.
  • If you have only Internet Explorer installed on your computer, we would suggest you to download Google Chrome or Microsoft Edge and start using it.
  • If your employer does not allow you to install new software on your computer or you don't know how to do it, contact your technical administrator.
Do you have any questions? Contact us via chat, email or phone.

email: hudebnibanka@studiofontana.com
phone: +420 266 711 432